Triple-lock

Jedná o trojčený automatický zámek, který se používá především pro zvýšenou bezpečnost. Karabinu opatřenou tímto zámkem, lez otevřít třemi pohyby - vytažením pojistky nahoru nebo stažením dolu záleží na výrobci, následným otočením zámku a otevření karabiny. Pro uzavření karabiny, stačí zámek pouze pustit a karabina se sama zavře a zamkne.