EN 50365

Norma EN 50365 stanovuje požadavky, fyzikální vlastnosti a zkušební metody pro přilby poskytující elektrickou izolaci při použití v systémech nízkého napětí. Norma obsahuje definice, zatřídění požadavky (neelektrické a elektrické, značení balení, návody k používání, mechanické, tepelné a elektrické zkoušky, požadavky na plán zabezpečení jakosti a přejímací zkoušky a uspořádání a návody na zkoušení.

Zdroj: kasksafety.cz