EN 361

EN 361 je evropská norma pro postroje pro zachycení pádu. Specifikuje požadavky značení, balení postrojů, zkušební metody a informace o produktu poskytované výrobcem. Při testování musí postroj projít zátěžovým testem dynamického a statického zatížení předního i zadního bodu (např. při pádu 100kg člověka do pevně ukotveného lana o délce 200kg, tedy pádový faktor 2, musí tělo zůstat vychýleno od svislé polohy maximálně o 50°).