EN 358

Evropská norma vztahující se k pásům a spojovacím prostředkům pracovního polohování či zadržení. Stanovuje veškeré požadavky na statickou i dynamickou pevnost, korozní odolnost, konstrukci pásu, materiálů a spojek, udává metody zátěžových testů a uvádí, jaké informace musí poskytovat výrobce či jak musí být produkt zabalen a označen.