EN 355

Norma specifikující požadavky na tlumiče pádu. Udává zkušební metody, návody k používání, značení a balení tlumičů pádu. Tlumiče pádu jsou podle této normy používány v systémech zachycení pádu specifikovaných v normě EN 363.