EN 354

Evropská norma udávající bezpečnostní požadavky, značení, informace poskytované výrobcem a specifikující zátěžové testy pro spojovací prostředky. Spojovací prostředky označené touto normou lze použít jako spojovací prvky nebo jako součást v systémech ochrany osob proti pádu.