EN 1808

Norma specifikující požadavky na závěsné plošiny. Udává konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce a metody zátěžových testů.