EN 12277

Evropská norma stanovující bezpečnostní požadavky a metody zátěžových testů, které se týkají horolezeckých sedáků, které se používají při lezení či horolezectví. Je použitelná pro celotělové úvazky s označením EN 12277 typ A, úvazky pro malou postavu (děti) s označením EN 12277 typ B, sedací úvazky s označením EN 12277 typ C a hrudní úvazky s označením EN 12277 typ D.