AQL 1,5

Zkratka AQL pochází z anglického Acceptance Quality Limit, která znamená, že až 1,5 % rukavic v krabici může obsahovat vadu. 

Zdroj: Espeon.cz